Anglosasové se s normanskou nadvládou odmítli smířit. Dokumentární cyklus BBC
První svátek vánoční roku 1066. Ve Westminsterském opatství, významném symbolu anglosaské moci, se chystá korunovace nového krále. Nový král ale není Anglosas. Muž vznášející nárok na trůn je cizinec. Cesta normanského vévody Viléma do Westminsteru byla rychlá a krvavá.
V bitvě u Hastingsu byly zmasakrovány tisíce Anglosasů, a na bojišti zůstal i jejich král Harold. Po kapitulaci Londýna složili zbraně i obyvatelé jižní Anglie. Okázalé korunovaci svého nového vládce museli přihlížet i přeživší anglosaští šlechtici. Vilém Dobyvatel: „Chci vládnout všemu lidu – jako mí nejlepší předchůdci na trůnu… in omnibus iudiciis equitatem.“ Sir Terry Wogan: „Dokážu se vžít do pocitů Sasů, kteří pracně vybudovali společnost, a pak přišli Normané a nařezali jim.“ Důvod vítězství těchto francouzsky mluvících lidí byl prostý: byli skvěle organizovaní, agresivní a nemilosrdní. Řada Anglosasů se ale odmítala s normanskou nadvládou smířit. Titulky

Detail tv pořadu: 2000 let britské historie: Lidská síla

Tento pořad běžel v televizi ČT 2. Více informací viz odkaz výše nebo v tv programu.

Podobné pořady