Osvětové a instruktážní filmy naší minulosti – objednávky státních institucí – nám radily, jak se máme chovat v běžných každodenních situacích. Režie L. Králová (Premiéra)
Díky speciálnímu polyekranu se divák spolu s postavami filmu ocitá v kotli výchovných imperativů, které nikdy nekončí. Snímek sleduje mechanismy moci od 30. do 50. let a jejich pokračování v současnosti. Dokument je inspirovaný výzkumem průmyslových a osvětových filmů filmové historičky Lucie Česálkové. Čtvrtý díl z osmidílného cyklu obrazově vytříbených autorských dokumentů inspirovaných péčí o české filmové dědictví v době digitalizace. Titulky

Detail tv pořadu: Arzenál: Jak se chovat

Tento pořad běžel v televizi ČT Art. Více informací viz odkaz výše nebo v tv programu.

Podobné pořady