Pod povrchem skutečnosti se často skrývají krajiny, o kterých jsme neměli ani tušení. Exkurze do surrealistické metody nahlížení světa. Dokumentární film z cyklu Česká fotka. Režie L. Králová (Premiéra)
Hranice surrealismu jsou již ze své podstaty těkavé a neznatelné, nacházejí se na pomezí bdění a snu. Film přibližuje způsob vidění mezi spojitými nádobami skutečnosti a jejího přízraku. Průvodce, kterým je klinický psycholog Roman Telerovský, nás vezme na neobyčejnou výpravu do světa děl Emily Medkové, Jindřicha Štyrského a R. V. Blažka. Pokusí se odhalit, díky čemu vystupují před zrakem diváka z fotografovaných objektů nové obsahy, jiná, překvapující realita? A jak malý posun někdy stačí, aby subjekt spatřil objekt během chvilky diametrálně odlišně. Titulky

Detail tv pořadu: Česká fotka: Hledání nadreality

Tento pořad běžel v televizi ČT Art. Více informací viz odkaz výše nebo v tv programu.

Podobné pořady