Návrat do vlasti je pro fotografy složitý proces, jasná a jednoduchá cesta zpátky neexistuje. Domov je totiž zdánlivě všude a nikde. Dokumentární film z cyklu Česká fotka. Režie A. Oľha (Premiéra)
Film sleduje osudy třech českých fotografů – Josefa Koudelky, Antonína Kratochvíla a Vojty Dukáta – osobností, které větší část svého tvořivého života přežily za hranicemi Československa. Film vychází z jejich odlišné tvorby, ve které se někdy protínají témata, místa, nebo setkání, které je spojovaly.
Tvorba každého z nich je ale zcela odlišná. Jejich fotografie portrétují svět mezi vlastí a neznámem – jako nekonečnou cestu, která začala u všech ve stejné době za velmi podobných podmínek a vyvíjí se úplně jinak. Všichni tři se nezastavují, netráví mnoho času na jednom místě a nemají stálý domov. Společně vypovídají o stavu naši společnosti.
Příběh začíná vpádem ruských tanků do Československa. (Ne)končí odchodem sovětských vojáků z Milovic v roce 1991. Taky cizí armáda zažila svůj exil. Titulky

Detail tv pořadu: Česká fotka: Jiné světy

Tento pořad běžel v televizi ČT Art. Více informací viz odkaz výše nebo v tv programu.

Podobné pořady