Fotografie zachycující klidový stav skutečnosti, znehybnění okamžiku. Fotografie jako záznam trvání, spočinutí a prodlévání. Melancholická a lyrická fotografie jako ryze české specifikum. Dokumentární film z cyklu Česká fotka. Režie D. Jařab (Premiéra)
Tento díl je věnován především přiblížení specifické emocionality fotografií krajiny (městské i čistě přírodní) s důrazem na melancholii, samotu, ztracenost, rozpad a pomíjivost.
Mottem dílu je ticho a zastavený čas. Lidský osud je v tomto případě přítomen spíše než v sociální úrovni či intimitě, přeneseně v lidském zásahu do krajiny, stopách, které v přírodě zanechal, ve vzdálené a neosobní pomíjivosti existence.
Celková kompozice by měla vznikat jako dialog několika jazykových i významových rovin v obraze i zvuku. Titulky

Detail tv pořadu: Česká fotka: Melancholie klidu a samoty

Tento pořad běžel v televizi ČT Art. Více informací viz odkaz výše nebo v tv programu.

Podobné pořady