Hluboká dokumentární sonda do života tří matek samoživitelek.U příležitosti Týdne Chudoby, v rámci mezinárodního projektu Why Poverty?, na kterém Česká televize participuje, natočila režisérka Daniela Gébová svou dokumentární sondu do života chudých matek samoživitelek. Divák může nahlédnout do pootevřených dveří každodenního rytmu, shonu, práce kolem dětí, shánění financí, neutuchající energie, lásky, ale také únavy, letargie a depresí z často z neřešitelné situace. V dokumentu Daniela Gébová sleduje tři hrdinky: maminku Janu (39), která má příjem okolo 1600 Kč na měsíc pro dvě osoby po zaplacení nájmu a poplatků spojených s bydlením. Jde o krásnou mladou ženu s amputovanýma nohama. Její cévní nemoc je nevyléčitelná, přesto se sama stará o dvanáctiletého syna. Maminku Annu (44), kterÂa má příjem 6 800 Kč na měsíc pro deset lidí. Anna měla celkem deset dětí, momentálně se čtyřmi z nich žije v azylovém domě. I přes nelehký osud Anna bere svou situaci s humorem. A maminku Martinu (32), která má 125 Kč na den pro 5 osob. Martina má čtyři děti se třemi různými partnery. Jedno z nich pochází ze znásilnění. Bez podpory původní rodiny by své děti sama neuživila. Martina i přes svou tÂiživou životní situaci neztratila hrdost. Česká televize u příležitosti odvysílání tohoto filmu uspořádala také sbírku, určenou na pomoc matkám samoživitelkám. Odbornou záštitu nad tímto filmem převzal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Réžia : Daniela Gébová.

Detail tv pořadu: Chudoba cti netratí

Podobné pořady