Orientální pohádka o jednom podvodu a věrné lásce.Pohádková hra na orientální motivy vypráví příběh hadače Zafrána, který podvodem získá velké jmění. Jenže pod vlivem dramatické příhody, kterou prožije, dochází Zafarán k poznání, že životní hodnoty nespočívají jenom v blahobytu, a že štěstí není podmíněno bohatstvím a přepychem. Láska věrné, skromné dívky Mardžány hřeje víc. HrajÂu : Z. Žák, V. Žehrová, V. Krška, I. Racek, M. Málková a další. Réžia : V. Jordánová.

Detail tv pořadu: Hadač od Saidovy zahrady

Podobné pořady