Komédia, ČR.Gymnazista Štěpán (Pavel Kŕíž) a Kendy (David Matásek) sú študenti maturitného ročníka na gymnáziu v malom okresnom meste. Obaja majú umelecké ambície: jeden skladá verše a druhý ich zhudobňuje. Na popud riaditeľky školy sa spoločne rozhodnú zorganizovať ochotnícke divadelné predstavenie a do jeho prípravy neváhajú zapojiť významné osobnosti mesta. Štěpán v divadle vidí nielen príležitosť natrvalo sa zapísať do dejín malého mestečka, ale predovšetkým šancu zblížiť sa s pôvabnou Marcelou Borúvkovou (Miroslava Šafránková), o ktorú prejavuje záujem aj uhladený úradník Nádeníček (Oldřich Navrátil). Komédiou Ako svet prichádza o básnikov sa začína séria ‚básnických komédií‘ s tromi úspešnými pokračovaniami. Hrajú : P. Kříž, D. Matásek, M. Šafránková.

Detail tv pořadu: Jak svět přichází o básníky

Podobné pořady