Portrét jedinečného divadelníka a scénografa, zakladatele světoznámého Černého divadla, který v těchto dnech oslaví 85. narozeniny (1994). Připravili S. Slušný a P. Koutecký
Černé divadlo patří k jednomu z trvalých fenoménů československého kulturního tání po období poúnorového úhoru. Otec této imaginativní formy Jiří Srnec po studiu na loutkářské katedře DAMU a grafické škole na počátku šedesátých let poprvé představil zdokonalený čínský divadelní princip neviditelných herců a roku 1962 s ním sklidil obrovský úspěch na festivalu v Edinburghu. Již více než padesát let nápaditá představení založená na prostém, ale účinném nápadu reprezentují naší kulturu a pro zahraniční návštěvníky Prahy fungují jako zaručená atrakce. Soubor navštívil během tří set turné 68 zemí světa a okouzlil publikum na 87 divadelních festivalech. Z legendárních inscenací můžeme jmenovat například Pruhovaný sen, Legendy staré matky Prahy či Alici v říši zázraků. Jiří Srnec spolupracoval i s dalšími českými scénami – divadlem Semafor či Laternou Magikou, osloven byl rovněž státní operou v Mnichově. Za své dílo a reprezentaci českého umění ve světě získal roku 2011 z rukou prezidenta Medaili za zásluhy. Titulky

Detail tv pořadu: Jiří Srnec očima Pavla Kouteckého

Tento pořad běžel v televizi ČT Art. Více informací viz odkaz výše nebo v tv programu.

Podobné pořady