Skryté půvaby ostrovů, roztroušených v Tichém oceánu. Francouzský dokumentární cyklus. 16:9?Skryté titulky?Od dob, kdy na polynéských ostrůvcích, rozesetých po nekonečné hladině Tichého oceánu, stanuli první mořeplavci, v nás tento prostor vyvolává představy o pozemském ráji. Ale za pečlivě udržovaným klišé z reklamních turistických brožur se skrývá svět, lidé, příběhy, kultura, pohnuté osudy a vůně, které nás přimějí si Polynésii skutečně zamilovat. Vypravíme se za touto krásou doprostřed Pacifiku, na putování plné neobyčejně barvitých zážitků a setkání. Za symbol celé Polynésie bývá považován ostrov Tahiti. Návštěvník, očekávající scenérii jak z barevné pohlednice, může být ovšem zklamán. Půvab Tahiti je totiž jinde, hluboko v neobydleném vnitrozemí ostrova. Tajemná údolí, sevřená hrozivě vyhlížejícími sopečnými štíty, dodávají krajině ráz velkolepé pevnosti.

Detail tv pořadu: Kamera na cestách: Polynésie, perla Pacifiku

Podobné pořady