Záznam koncertu spojeného s předáváním Cen P. J. Vejvanovského třem významným trumpetistům ČR k jejich životnímu jubileu: M. Kejmarovi – dlouholetému sólotrumpetistovi ČF, J. Slabákovi – hudebnímu skladateli a vedoucímu souboru Moravanka a J. Hniličkovi – hudebnímu skladateli a letitému leaderu Orchestru Gustava Broma. Spoluúčinkují: Czech Brass, Talichův komorní orchestr, Moravanka a Gustav Brom Big Band, dirigent V. Valovič. Provází A. Hemala.Asociace trumpetistů České republiky vznikla na jaře roku 2011 jako profesní a zájmová organizace lidí, jejichž život je jakkoliv spojen s tímto královským nástrojem. Za krátkou dobu své existence přijala Asociace do svých řad čestné členy – světové trumpetisty zvučných jmen, např. Arturo Sandovala, Bobbyho Shewa, Guye Touvrona nebo Hakana Hardenbergera. Jednou z priorit činnosti této Asociace je ocenění práce našich významných hráčů na tento nástroj. A právě tento slavnostní koncert se konal u příležitosti historicky prvního předávání Cen Pavla Josefa VejvanovskÂeho, které obdrželi Miroslav Kejmar, Jan Slabák a Jaromír Hnilička. Réžia : T. Šimerda.

Detail tv pořadu: Koncert tří trumpetistů

Podobné pořady