Jak žijí váleční uprchlíci z bývalé Jugoslávie, kteří v Praze našli nový domov.Jak žijí váleční uprchlíci z bývalé Jugoslávie, kteří v Praze nalezli nový domov? S jakými pocity se – dnes už mnohdy čeští občané – vrací po letech domů? Jak vnímali národnostní a náboženské problémy před útěkem a jak dnes? Jak se včlenili do života naší společnosti a jak vnímají vztahy Čechů k cizincům? V Praze na Malé straně se v restauraci Luka lu scházejí tři přátelé, výrazné osobnosti: Srb, Bosňák a Chorvat. Chirurg, novinář, organizátor společenského života a podnikatel v oblasti elektroniky se i u nás ve svých profesích našli. Založili občanské sdružení Lastavica, s širokým spektrem pomoci těm, kteří na území bývalé Jugoslávie zůstali. O své minulosti nemluví často, je bolavá. Ztratili pĎríliš mnoho. Někteří jejich vrstevníci, v zemích poznamenaných odchodem elit, jim odchod neodpustili.

Detail tv pořadu: Kosmopolis

Podobné pořady