Památné stromy a jejich příběhy v regionech visegrádské čtyřky.Stromy patří k výrazným krajinotvorným prvkům, orientačním bodům i k paměti okolní krajiny. Zvláště pokud jde o výrazné, staré dřeviny stojící osamoceně nebo na pozoruhodných místech. Takovými jsou Laudonovy duby a Zlatá lípa u Guntramovic, části Budišova nad Budišovkou, kde duby tvořily součást aleje už dávno předtím, než tudy prošla rakouská a pruská vojska za Sedmileté války. A k dubům i lípě se vztahuje mnoho místních legend. Podobnou roli hrají i Rákocziho stromy v Maďarsku nebo Dolina dubů na jihovýchodě Polska.

Detail tv pořadu: Kvarteto

Podobné pořady