Patří staré fabriky, doly, hutě, cukrovary nebo mlýny do naší krajiny stejně neodmyslitelně jako historické památky? (2007). Režie: J. Večeřa Širokoúhlé Titulky

Detail tv pořadu: Než to všechno zbouráme

Podobné pořady