4/5 Území, na němž žije přes 30 milionů lidí a které je součástí devíti států, ovlivňuje klima celé planety. Britský cyklus. 16:9?Skryté titulky?Když se asi před 150 miliony let Jižní Amerika a Afrika oddělovaly od sebe, největší tropický deštný prales planety už byl na svém místě. Ale mohutná řeka, která protékala od východu k západu, byla po nějaké době zastavena andským horským pásmem, které se zde začalo zvedat a zatarasilo její tok. Nejdříve vzniklo obrovité jezero a po nějaké době se proud obrátil na druhou stranu a směřoval ze západu na východ k Atlantskému oceánu. Tato nížina kypící životem dostala jméno Amazonie. Už sám název vyvolává představu dobrodružství, exotické krásy, odlehlosti a nebezpečí. Málokdo si ale uvědomuje, jak důležitá je tato oblast pro celou naši planetu. Plocha deštných lesů v Amazonské nížině se rovná rozloze Spojených států a žije tu celá čtvrtina známých živočišných druhů na světě. Je to svět sám pro sebe. Území, na němž žije přes 30 milionů lidí a které je součástí devíti států, ovlivňuje klima celé planety. Odtéká z něj 20 procent světových srážek, jež ukládají sedimenty do

Detail tv pořadu: Oceán plný dobrodružství: Návrat do Amazonie

Podobné pořady