Reflexe o souvislostech mezi včerejší a dnešní podobou naší existence. Slovenský dokument Dušana Hanáka.Legendární film od legendárního režiséra. Tak lze označit stylizovaný střihový dokument slavného slovenského režiséra Dušana Hanáka. Zpracovává dějiny Československa od konce druhé světové války až po sametovou revoluci. Sám tvůrce ke snímku uvedl: ‚Myslím, že sme sa nedokázali vyrovnať s našou nedávnou minulosťou. Papierové hlavy sú reflexiou o slobode a neslobode, o vzťahu občana a moci a o rôznych podobách porušovania ľudských práv v Československu v období rokov 1945?1989. Film je rámcovanÂy rovinou pouličného divadla, v závere sú tieto happeningové motívy rozšírené o súčasnú polohu výpovede o dnešnej dobe. Pôdorysom filmu sú kľúčové udalosti minulého režimu. Archívne materiály sú používané skratkovitým, paradoxným, niekedy azda aj humorným spôsobom.‘.

Detail tv pořadu: Papierové hlavy

Podobné pořady