Dokumentární vhled do každodenního života rodin, ve kterých děti vychovává stejnopohlavní pár (2013). Scénář a režie Z. Špidlová
Dokument Zuzany Špidlové přibližuje každodenní život rodin, v nichž děti vychovávají dva tatínkové. V současné době je rodičovství stejnopohlavních párů silně diskutovanou a do značné míry kontroverzní otázkou a v rámci heteronormativní společnosti je na tyto rodiny stále nahlíženo jako na nestandardní. Přesto je v České republice queer rodin nezanedbatelný počet. Zuzana Špidlová nabízí pohled do jejich všední reality, a to jak z perspektivy dětí, tak rodičů. Kdo z tatínků dělá dětem svačinu do školy a kdo počítá úkoly z matematiky? A je stejnopohlavní rodičovství v něčem vůbec jiné, než rodičovství heterosexuálního páru? Titulky

Detail tv pořadu: Queer: Takové normální rodiny

Tento pořad běžel v televizi ČT 2. Více informací viz odkaz výše nebo v tv programu.

Podobné pořady