Staré fotografie smíchovských a košířských pražských dvorců vyprávějí mlčenlivé příběhy, pokračující až do současnosti.Dokument otevírá album 68 starých fotografií z počátku dvacátého století. Jeho autor, antikvář, knihkupec učebními pomůckami a fotograf Zikmund Reach, je vydal pod názvem ‚Samoty a dvorce na Smíchově a v Košířích‘. Tyto černobílé fotografie jsou konfrontovány s dnešní podobou stejných míst: zahrada a vila Turbová, kde žil a pracoval Jiří Trnka, Bertramka, kde komponoval W. A. Mozart, Cibulka, kde kníže a biskup Thun vytvořil pozoruhodné architektonické dílo, Šmukýřka, Šalamounka, Žežulářka, Pernikářka a mnoho dalších míst, která Reach fotografoval.Reachovy fotografie vyprávějí mlčenlivé příběhy, které se postupně ukládaly do genia loci smíchovských a košířských dvorců. Dokument se pokouší řadit různá fakta a fragmenty do nových souvislostí, pracuje s velkým množstvím historických map, dobových stavebních plánů, indikačních skic stabilního katastru a dalších archivních materiálů. Obrazové zpracování rozsáhlého faktografického materiálu ukazuje, že tajemství a osudy, uložené v jednom starém albu černobílých fotografií, nenápadně žijí dál i v naší současnosti. Réžia : J. Císařovský.

Detail tv pořadu: Samoty Zikmunda Reacha

Podobné pořady