O slavné cestovatelské dvojici, ale především o osudech dvou lidí, kteří si zvolili nelehkou cestu životem.Dokument je založen na osobních, velmi upřímných výpovědích J. Hanzelky a M. Zikmunda. Je to příběh neznámých komerčních inženýrů, kteří se v roce 1947 vydali s Tatrou 87 na cestu kolem světa. Po více než třech letech se – díky svým reportážím z cesty, vracejí jako nesmírně populární dvojice, kterou každý zná, kterou každý obdivuje. Jak se to stalo, jak to poznamenalo jejich životy, o tom vypráví tento pořad. Zachycuje místa jejich dětství a dospívání, mapuje celou jejich přípravu na cestu, v archivních místech ukazuje nejdůležitější okamžiky jejich cest, popisuje, jak tyto filmy natáčeli a stříhali, film ukazuje i jejich soukromí. Ale hlavně se zabývá tím, kým vlastně tito muži jsou, co prožívali, jaké byly uzlové body jejich životů – osudové křižovatky, kdy museli volit, kam se vydají dál: jestli zvolí pohodlnější cestu, na níž se přizpůsobí poměrům, nebo cestu obtížnější, na které si však zachovali všechno, o co jim v životě šlo.

Detail tv pořadu: Sny a skutečnost Hanzelky a Zikmunda

Podobné pořady