Když se kamarádka předávkuje, rozhodnou se dva nerozluční přátelé, že přestanou s drogami. Hned se přihlásí do detoxikačního programu. Jak se ale ukáže, zbavit se závislosti není vůbec jednoduché… Americká černá komedie.Kamarádi Alexander ‚Stretch‘ Rawland, Ezekiel ‚Spoon‘ Whitmore a zpěvačka Barbara ‚Cookie‘ Cooková oslavují silvestra. Kromě pití si dopřejí i pořádný trip. Najednou si všimnou, že Cookie ztratila vědomí. Nejdříve se ji pokoušejí probudit sami, nakonec ale usoudí, že je třeba ji dopravit do nemocnice. Do čtvrti nechce přijet sanitka, proto kamarádku na urgentní příjem doslova dotáhnou. Povýšená sestra na příjmu požaduje kartu pojištěnce, kterou mladíci nemají, ale vtom se objeví lékař a pozná, že je zle. Cookie je umístěna na lůžko, je však stále v bezvědomí. Lékař nedává příliš mnoho naděje?Stretch a Spoon pod vlivem této události začínají přemýšlet, že by asi měli s drogami přestat. Ještě jednou si zajdou za svým dealerem, ale začne je pronásledovat elegantní černoch v luxusním autě ? D-Reper. Pak se přátelé rozhodnou, že se zapíšou do detoxikačního programu. V první léčebně se dozvědí, že se tam léčí už jen alkoholová závislost, nikoli drogová. Zkoušejí to jinde, ale potřebují k tomu dočasné zdravotní karty, které pochopitelně nemají. Aby je získali, museli by pobírat podporu. Tu samozřejmě taky nepobírají. Nakonec se nad nimi úředník smiluje a řekne jim adresu Medicaidu, sociálního programu pro nejchudší? Zcela vyčerpaní kamarádi si teď ale rozhodně potřebují šlehnout. Zamíří proto k dealerovi, kterého ale najdou v jeho bytě v tratolišti krve. Zato tam najdou fet. Je ho sice málo, ovšem mladíci jsou stále pevně odhodláni začít s odvykáním. Na cestě od dealera je zastaví policisté, jestli prý neslyšeli střelbu. Stretchovi vypadne balíček s drogoto tam najdou fet. Je ho sice málo, ovšem mladíci jsou stále pevně odhodláni začít s odvykáním. Na cestě od dealera je zastaví policisté, jestli prý neslyšeli střelbu. Stretchovi vypadne balíček s drogo…

Detail tv pořadu: Za branami pekla

Podobné pořady