V době Jindřicha Osmého se v Anglii popravovalo za “nesprávné” názory. Dokumentární cyklus BBC
Rok 1539. Glastonburské opatství. Richard Layton, jeden z nejvěrnějších důstojníků Jindřicha Osmého přijel nezván, nevítán. John Thorne: “Opat Whiting z Sharphamu: Layton dostal rozkaz sebrat vše, co může. Především má ale najít jakýkoli důkaz o velezradě. Jindřichův vztah s domácí i zahraniční katolickou církví byl po rozvodu s Kateřinou Aragonskou značně narušený. Akce podobné přepadení glastonburského opatství přiblížily Anglii válce s katolickou Evropou. Mniši stihli skrýt jen nepatrnou část pokladů. Jejich osud však nezpečetilo chybějící zlato či stříbro… ale dvě knihy. Jedna odsuzovala Jindřichův rozvod – a ta druhá velebila katolického světce Tomáše Becketa.” V té době se popravovalo i za nesprávné názory. Anglie se během minulých třech století změnila k nepoznání. Prostí Angličané si díky válce a povstání vybojovali svobody, o jakých se jejich předkům ani nesnilo. Měli občanská práva, dostávali mzdu a mohli si propachtovávat půdu. Církev však i nadále vlastnila třetinu půdy, kterou se Jindřich rozhodl po rozkolu s papežem získat. Papež byl považován za zástupce Boha na Zemi, a díky tomu měl obrovskou moc. Jeremy Irons připomíná: “Jindřich projevil rozchodem s papežem obrovskou odvahu, protože tím proti sobě poštval všechny evropské katolické země. A současně rozkolísal celý hierarchický systém.” Titulky

Detail tv pořadu: 2000 let britské historie

Tento pořad běžel v televizi ČT 2. Více informací viz odkaz výše nebo v tv programu.

Podobné pořady