Láska má moc překonat i největší překážky, ale může také rozvrátit rodinu. Dánské drama o válce a konfliktech v zázemí. V dánském znění s titulky.Michael měl vždycky všechno pod kontrolou: úspěšnou vojenskou dráhu i rodinný život s krásnou ženou Sarah a dvěma dcerami. Jeho mladší bratr Jannik je jeho pravý opak, dokonce nějaký čas strávil ve vězení. Otec, který neskrývaně dává přednost svému úspěšnějšímu synovi, nemá pro Jannika vlídné slovo a v rodině to pod klidným povrchem skřípe. Pak je Michael vyslán na vojenskou misi do Afghánistánu. Během plnění jednoho úkolu je sestřelen jeho vrtulník a Michael prohlášen za mrtvého. Zdrcenou Sarah utěšuje Jannik a navzdory své pověsti ukazuje, že je schopný se postarat o sebe i Michaelovu rodinu. Brzy začne být jasné, že vzájemné pocity válečné vdovy a jejího švagra se vyvíjejí až za hranice příbuzenských sympatií. Náhle se ale Michael vrací domů po utrpení stráveném v afghánském zajetí. Když se vás dotkne smrt, nic už nemůže být jako dřív… Režisérka Susanne Bierová o Bratrech prohlásila: ?Tento film přenáší mezinárodní konflikt, o němž čteme jen v novinách, do kontextu každodenního života. Byla jsem fascinována tím, jak se může všední život proměnit více či méně nahodilými událostmi a jak lidé na tyto radikální změny reagují. I když dánské vojenské kruhy považují můj film za politický, pro mne je to především příběh o lásce, o možnosti milovat v moderním životě.? Susanne Bierová patří k předním a světově uznávaným dánským režisérům. Její propracovaná a nesentimentální dramata reflektují etické otázky vyvolané tím, když jistoty každodenního života náhle vezmou za své. V Dánsku na sebe režisérka poprvé upozornila romantickou komedií Ten jediný (1999), která ovládla předávání dánských výročníky vyvolané tím, když jistoty každodenního života náhle vezmou za své. V Dánsku na sebe režisérka poprvé upozornila romantickou komedií Ten jediný (1999), která ovládla předávání dánských výroční…

Detail tv pořadu: Bratři

Podobné pořady