Příjezd kočovného cirkusu do viktoriánského, pověrami prosáklého městečka Tregaron v hrabství Cardiganshire poskytne mladé dívce Sáře, která je svázána přísnými pravidly váženého otce a zbožné komunity, mnohem víc než jen rozptýlení.

Detail tv pořadu: Cirkus

Tento pořad běžel v televizi HBO. Více informací viz odkaz výše nebo v tv programu.

Podobné pořady