Dějinné zvraty pokaždé dramaticky zasáhly do jeho života. Jednu z nejuznávanějších postav české exilové literatury vystavila doba mnoha osudovým zkouškám včetně vězení a nucené emigrace.Život spisovatele Oty Filipa je velmi úzce spjat s dějinami 20. století. Každá doba, každý režim, který se v tomto století ve středoevropském prostoru dostal ke kormidlu, vždy neurvale zasáhl do jeho osudu. Na FilipovĎe životním příběhu je fascinující ona směsice hrdinství a zbabělosti tváří v tvář velikým dějinám, které bez rozpaků do osobního života Oty Filipa zasáhly pokaždé, když se měnil jejich směr. Všechny epizody Filipova života budou zastřešovat úvahy nad lidským životem jako takovým, nad otázkami lidské morálky, hrdinství, zbabělosti, viny a trestu a nad životem ve 20. století v prostoru střední Evropy, nad úlohou spisovatele ve společnosti. Budeme charakterizovat povahu německého i českého národa, Filip bude vyprávět o tom, jak vnímal demokratický západ totalitního Východu v době před pádem železné opony.

Detail tv pořadu: Dvacáté století Oty Filipa

Podobné pořady