Russell Crowe jako neohrožený bojovník, který se v touze po pomstě za vraždu své ženy a syna nebojí postavit ani krutému římskému císaři. Americko-anglický historický velkofilm.Generál Maximus, který pro římského císaře Marca Aurelia vedl mnoho vítězných bitev, se po císařově smrti stává nepohodlným a je v tichosti odsouzen k smrti. Poté, co je vyvražděna i jeho rodina, se stává otrokem a později i gladiátorem. Nastupující císař, syn a zároveň i vrah Marca Aurelia, chce vládu jen sám pro sebe a rozhodně ji nechce ponechat senátu, jak si přál jeho otec. Když se ale v římské aréně objeví Maximus, začnou se dít věci, které římský císař nedokáže ovlivnit… Římská říše nabyla za dvacet pět let vlády Marca Aurelia obrovské území a nyní jí stojí v cestě jen poslední hrstka barbarů. Ti ovĎsem nepřijali nabídku smíru generála Maxima, který severní římské jednotky vede. Po kruté bitvě římské vojsko pod jeho velením vítězí a císař mu projeví své díky a přízeň. Na bojiště přijíždí i císařův syn Commodus, který doufá, že mu jeho starý otec konečně předá vládu. V budoucnu očekává Maximovu podporu, ale ten by jel raději domů za svou rodinou. Caesar cítí, že pomalu umírá, a má na Maxima poslední přání. Chce, aby se stal protektorem Říma, aby vrátil vládu do rukou Římanů. Císař nechce, aby se stal vládcem Commodus, který k tomu nemá vlohy a podle něj k tomu není předurčen. Lucilla, Commodova milovaná sestra, na Maximovi vyzvídá a snaží se zjistit, o čem s císařem mluvil a jestli bude Commodovi sloužit stejně jako Caesarovi. Když Caesar svému synovi řekne, že se císařem nestane a že chce, aby se pak z Říma stala znovu republika, Commodus svého otce zabije… Commodus nabízí Maximovi spolupráci, ale on odmítne. Když chce svolat senát, vojáci ho zatknou a dostanou rozkaz ho odvéstane a že chce, aby se pak z Říma stala znovu republika, Commodus svého otce zabije… Commodus nabízí Maximovi spolupráci, ale on odmítne. Když chce svolat senát, vojáci ho zatknou a dostanou rozkaz ho odvé…

Detail tv pořadu: Gladiátor

Podobné pořady