Pohádka o záludném hvězdáři a čisté lásce, která jeho úklady překoná.Starý vévoda zvolí za vychovatele své dcery Drahomíry věhlasného astrologa, magistra Vecchia. Mocichtivý hvězdář vykládá vévodův osud z hvězd po svém a podle svého přání. Horoskop prý naznačuje, že pokud vévoda nedá astrologovi svou dceru za ženu, zahyne ve válečném tažení. Drahomíra, věrná své dětské lásce k mysliveckému mládenci Ondřejovi, magistrovi nevěří, a proto na ni úskočný Vecchio nastraží past. Co by to ale bylo za pohádku, kdyby v ní pravda a láska nezvítězila?V roli Drahomíry uvidíte křehkou Lenku VlasÂakovou, uhrančivého magistra Vecchia hraje Ondřej Vetchý, statečného myslivce Ondřeje Filip Blažek, chůvu Jana Hlaváčová, vévodu Ladislav Frej, dvojroli Černé a Bílé paní Ivana Chýlková, sestřenici Elvíru Gabriela Filippi Hrajú : L. Vlasáková, F. Blažek, O. Vetchý, L. Frej, G. Filippi, J. Hlaváčová, I. Chýlková a další. Réžia : M. Cieslar.

Detail tv pořadu: Hvězda života

Podobné pořady