Život v ústraní. Jak žijí lidé, kteří vyznávají odlišné životní hodnoty?.Navzdory (anebo spíš kvůli) moderní civilizaci existuje i u nás mnoho lidí, kteří opustili pohodlí a vymoženosti tohoto svĎeta a uchýlili se do ústraní horských či lesních samot. Jaký je smysl jejich útěku od lidí, jaká je jejich filozofie a způsob života? Poustevníci na sklonku 20. století měli samozřejmě pramálo společného s obyvateli beskydských či šumavských pousteven před tisíci lety, nicméně určité podobenství s pradávným samotářským životem tu najít můžeme. Réžia : P. Jandourek.

Detail tv pořadu: Jak se žije poustevníkům podle Pavla Jandourka

Podobné pořady