Porucha není na vašem přijímači. Nesnažte se srovnat obraz. Příští hodinu budeme řídit vše, co uvidíte a uslyšíte. Pocítíte strach z neznámého, sahající do nejzazších hlubin vědomí, až po krajní meze… Americko-kanadský sci-fi seriál (2001)

Detail tv pořadu: Krajní meze VII (20)

Podobné pořady