Zrození válečníka Mladý Mathayus se chce stát bojovníkem a pomstít otcovu smrt. Vydává se na dlouhou cestu, na jejímž konci čeká zázračný meč, se kterým dokáže čelit černé magii. Naneštěstí se ale nachází v podsvĎetí, odkud se ještě nikdo nikdy nevrátil… Americko-německo-jihoafrický akční film.Malý Mathayus se chce stát nejlepším bojovníkem Akkadské říše jako jeho otec. Tito válečníci jsou nazýváni Škorpiony a nejlepší z nich se stávají osobními strážci krále. Mathayus se zúčastní výcviku mladých bojovníků, přestože mu to otec zakázal. Na bojišti pozná svou kamarádku Laylu. Když jejich konverzaci zaznamená generál Sargon, vydá se k nim. Layle řekne, že děvčata se výcviku nesmějí účastnit, chytne ji za vlasy a táhne pryč. Mathayusovi se nelíbí, jak s ní Sargon zachází, a tak ho uhodí. Sargon se na Mathayuse vrhne se zbraní. Vtom vejde jeho otec a Sargona zastaví. Do jejich hádky zasáhne král. Mathayusův otec si zaslouží shovívavost, na oplátku musí poslat svého syna na výcvik Škorpionů. Sargon se nemůže smířit s úspěchy Mathayusova otce, a proto ho zavraždí. Mathayus se rozhodne podstoupit několikaletý výcvik a pomstít smrt svého otce…Po několika letech se Mathayus vrací zpět. Přivítá se se svou matkou, Laylou a nejlepším přítelem Noahem. Přichází král. Nový král ? stal se jím Sargon. Přeje si, aby byl Mathayus jeho osobním strážcem, Musí mu ale dokázat svou loajalitu. Dostane za úkol zabít vězně. Jenomže tím vězněm je Mathayusův nejlepší přítel Noah. Mathayus napřáhne meč a zničí okovy. Společně se jim podaří odstranit všechny stráže. Zbývá Sargon. Mathayus po něm hodí oštěp, jenže ten se těsně před ním zastaví ? Sargon ovládá schopnosti černé magie. Mathayus a Noah vyskočí z okna, nasednou na koně a ujíždějí pryč. Sargonův šíp však zasáhne Noaha a ten umírá…Mathay jenže ten se těsně před ním zastaví ? Sargon ovládá schopnosti černé magie. Mathayus a Noah vyskočí z okna, nasednou na koně a ujíždějí pryč. Sargonův šíp však zasáhne Noaha a ten umírá…Mathay…

Detail tv pořadu: Král Škorpion II

Podobné pořady