Severní moře Jako okrajové moře Atlantského oceánu je neklidné a proměnlivé. Pro pobřežní krajinu jsou typické hráze a kanály, které ji po staletí chrání a odvodňují. Německý dokument.Na severozápadě Německa se táhne pobřeží Severního moře. Jako okrajové moře Atlantského oceánu je neklidné a proměnlivé. Pobřežní krajina je převážně plochá. Jsou pro ni typické hráze a kanály, které ji po staletí chrání a odvodňují. Tak je udržována v upravovaném stavu. Stopy lidské činnosti jsou jasně patrné. Vypadají jako vytvořené na rýsovacím prkně. Pravoúhle vedené příkopy lámou vlny a vytvářejí odtokové cesty, pro případ povodní. Dříve k tomu docházelo často a škody byly značné, zejména v zemědělství. Lidé se ale nevzdali a dělají, co mohou, aby si půdu udrželi a mohli ji využívat. V národním parku Watové moře se od hranic s Nizozemskem táhne řetězec východofríských ostrovů. Lütje Hörn je jedním ze čtyř neobydlených ostrovů. Dále je zde sedm ostrovů obydlených. Na všech jsou pláže, duny a slané louky.

Detail tv pořadu: Německé pobřeží

Podobné pořady