Odpovědi na otázky, týkající se homosexuality, tentokrát z teologického pohledu.Po letech, kdy otázka opačné sexuální orientace byla v církvi přikryta dvojitým příkrovem církevního učení a takzvané socialistické morálky, se zvolna učí církve nově formulovat svůj postoj k homosexualitě na základě faktů a studia Bible. Přispívá k tomu i fakt, že její jednotliví členové ztrácejí strach otevřeně se přiznávat ke své sexuální orientaci a častokráte už jen svou existencí kladou základní otázku: je moje homosexualita hříšnou volbou nebo těžko změnitelným údělem? Nový díl z cyklu Cesty víry nabídne několik nahlédnutí do myšlenkového světa věřících, pro které je odpověď bytostnou potřebou a hrst teologických pohledů na dříve tabuizované téma.

Detail tv pořadu: Nesesmilníš aneb homosexualita a víra

Podobné pořady