Posvátná kosmologie. Alternativní cyklus kanadské profesorky Carmen Boulterové, kterou zajímá magie více než fakta.Pavědecké prameny hlásají: ‘Jsou snad pyramidy ? přírodní rezervoáry zemské energie a vyspělé kondenzátory navržené pro napojení se silami magnetického pole planety? Je vůbec možné, aby vypouštěly a vystřelovaly čistou energii do cestujícího kosmického oblaku, obklopujícího sluneční soustavu?’. Jedno víme o starých Egypťanech jistě: pozorovali hvězdu Sirius.Všechno, co vychází ze starověkého světa, může mít duchovní a metafyzickou základnu. Lidé ve starověku, zejména starověcí Egypťané, ale možná i další starověké civilizace, chápali sebe, lidstvo, nás, jako něco těsně provázaného s širším prostředím, s vesmírem, jako součást většího celku. Stavěli pomníky podle hvězd, ale proč? Má to, v co věřili, platnost i dnes?

Detail tv pořadu: Pyramidy?

Podobné pořady