Příběhy českých Židů ve vzdálených cizích ghettech a lágrech. Unikátní projekt Lukáše Přibyla.27. července 1941 obsadili Němci běloruský Minsk, kde zřídili velké ghetto pro ruské Židy. Při dvou pogromech jich na dvacet tisíc zahynulo. Krátce po druhém pogromu přicestovali do ghetta čeští Židé. Neuměli místní jazyk, ale museli se naučit, jak přežít. Stejně jako v ostatních ghettech fungoval i zde tajný výměnný obchod. Židé vyměňovali porůznu schovávané cennosti za jídlo. Ještě horší podmínky měli ti, kteří se v srpnu 1942 dostali do tábora Malý Trostinec. O tom všem vyprávějí přeživší účastníci transportů téměř věcně a bez velkých emocí. O to víc je ale jejich vyprávění působivé.

Detail tv pořadu: Zapomenuté transporty do Běloruska

Podobné pořady