Na jaře 2012 uveřejnila Česká televize na svých obrazovkách výzvu režiséra Adolfa Ziky k občanům naší země, aby zaznamenali průběh svého všedního dne – konkrétně pátku 11. 5. 2012. Adolf Zika se svÂymi spolupracovníky z těchto záznamů následně vytvořil svébytný a jedinečný filmový obraz naší země.?Země česká, domov Tvůj? je celovečerní dokumentární film, jehož spolutvůrcem se mohl stát kaĎzdý obyvatel této země.Jak se probouzíme? Jak usínáme? Kde žijeme? Kde pracujeme? Jsme na sebe hrdí? Má smysl se obětovat pro někoho jiného? Co je pro nás Čechy skutečně důležité?Pátek 11. května 2012 zaznamenaly desítky kamer našich spoluobčanů. Režisér Adolf Zika se svými spolupracovníky z těchto záznamů následně vytvořili svébytný a jedinečný filmový obraz naší země. Film ne náhodou přichÂazí v magické době věštbami obestřeného roku 2012. V době, kdy pociťujeme jednu z největších nejistot od dob sametové revoluce. Procházíme jen krizí finanční, nebo i krizí hodnot? Rozpadající se struktura EU, masová nedůvěra v politiku a její hráče, pozvolná apatie na straně jedné, agresivita a korupce na nejvyšší správní úrovni, prospěchářství, populismus, naprostý nezájem o názor řadového občana na straně druhé. Také mnoho úspěšných jedinců, skupin a projektů v krásné zemi v srdci Evropy. To všechno je dnešní Česká republika, to všechno je dnešní svět naruby, svět stojící před jistě nejednou historickou událostí.Film byl vybrán jako oficiální film zahajovacího večera 16. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava.

Detail tv pořadu: Země česká, domov Tvůj!

Podobné pořady