Stigma. Německý dokumentární cyklus
Jeden obchodník a učenec se v devátém století vypraví s rodinou na cestu do francké karlovské říše. Moše Ben Kalonymus je praotcem vlivného rodu rabínů a učenců. Navždy se obrátí zády k rodnému městu, italské Lucce. Francký král Karel II. Holý totiž jemu a jeho rodině slíbil bohatství a bezpečí. Mají za sebou nelehkou cestu. Stále ještě si nemohou být jisti, zda panovník dodrží slovo. Jsou však očekáváni. Frančtí králové si Židů váží. Židé jako učenci, tlumočníci a kupci mají totiž bohaté zkušenosti a rozsáhlé styky. Měli by rozhýbat obchod v zaostalé francké říši. Kalonymos není první Žid, který se zde usadí. Židé přicházejí do Porýní už s Římany. Titulky

Detail tv pořadu: Židé (3/5)

Tento pořad běžel v televizi ČT 2. Více informací viz odkaz výše nebo v tv programu.

Podobné pořady